top of page
Missiomme naisten auttamiseksi

MISSIOMME

”Kun sorrettu nainen kokee olevansa rakastettu, hän löytää toivon. Kun nainen pääsee varjoista valoon, hän alkaa uskoa itseensä. Kun nainen oppii tekemään työtä, hän näkee tien tulevaisuuteen ja alkaa paremmin huolehtia lapsistaan ja perheestään.”

Casa Albergue ry on hyväntekeväisyysyhdistys, joka toimii sorrettujen tyttöjen ja naisten sekä heidän lastensa hyväksi Etelä-Amerikassa (Bolivia) sekä Afrikassa (Uganda ja Etiopia).

Yhdistyksen antama apu on riippumaton avunsaajan rodusta, uskonnosta ja/tai poliittisesta vakaumuksesta. Teemme psykososiaalista työtä naisten auttamiseksi.

Alejandra 2012.jpg
2ac380ef-f92b-4be6-8b1e-64830f9ec625.JPG
Tyttöjä_ja_lapsia.JPG
Tarina

CASA ALBERGUEN TARINA – ”Unelmani riippuu sinusta

Nuorten naisten ja heidän lastensa turvakoti nimeltään ”Casa Albergue” aloitti toimintansa Bolivian Cochabambassa vuonna 1996. Suomalainen lähetystyöntekijä Anne Joensuu koki tärkeäksi perustaa turvakodin nuorille naisille, jotka väkivallan uhreina olivat jääneet kaduille pienten lastensa kanssa.

Tällaiselle turvakodille oli huutava tarve. Casa Alberguen taloon palkattiin paikallista työväkeä sekä otettiin mukaan myös vapaaehtoistyövoimaa.


Casa Alberguen periaatteena oli tarjota väliaikainen turvakoti niille nuorille naisille ja tytöille, jotka olivat joutuneet kärsimään seksuaalisesta, fyysisestä tai psyykkisestä väkivallasta sekä mahdollisesta huume- tai alkoholiongelmasta. Turvakoti toimi siltana kuntoutuskotien ja yhteiskunnan välillä ja sen tarkoitus oli helpottaa tyttöjen sopeutumista yhteiskuntaan.


Anne Joensuu oli turvakodin johtajana vuoteen 2004 saakka. Sen jälkeen toiminta siirtyi bolivialaisten valvontaan ja osaksi Mosoj Yan -järjestöä. Turvakodin nimeksi tuli Albergue de Restauración. Koordinaattori Florentino Gorena sekä työntekijät Tomasina, Gonzalo, Zaida ja Matilde jatkoivat uuden järjestön palveluksessa. Dora, entinen turvakodin asukas, valmistui asianajajaksi, ja aloitti vapaaehtoistyössä avustaen tyttöjä lakiasioissa.


Casa Alberguen turvakodin tunnuslauseeksi tuli ”Unelmani riippuu sinusta”, sillä ilman yhdistyksemme taloudellista ja kasvatuksellista apua turvakodin toiminta olisi ollut mahdotonta.


Vuonna 2016 Casa Albergue ry:n yhteistyökumppaniksi vaihtui FES-järjestö, jonka kanssa oli paremmin mahdollista jatkaa naisiin kohdistuvaa auttamistyötä.

CA-tapahtuma 2013 ja Anne.jpg
Screen Shot 2018-08-14 at 12.35.09.png
Casa Alberguen talo 2.jpg
Casa_Alberguen_tyttöjä_2008.JPG
Casa Alberguen työntekijöitä.jpg
Casa Albergue ry Suomessa

CASA ALBERQUE RY FINLAND

Casa Albergue ry on Lahdessa syksyllä 2001 perustettu suomalainen yhdistys, jonka toiminnan lähtökohtana on tehdä avustus- ja varainkeruutyötä vapaaehtoiselta pohjalta.

Casa Albergue ry:n jäsenet ovat joko tuki-, vuosi-, yhteisö- tai yritysjäseniä. Yhdistys ottaa vastaanlahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä, kirpputoreja ja teemapäiviä.


Casa Albergue ry julkaisee ystäväkirjeitä ja jäsentiedotteita sekä järjestää erilaisia yleisötilaisuuksia, kuten konsertteja, asiantuntijavierailuja ja teemapäiviä.


Casa Albergue ry:n hallitus hoitaa kokousten lisäksi koordinointia avustusmaihin, kielenkäännöksiä, yhdistyksen tiedotteita, nettisivuja sekä organisoi konsertti-, myyjäis- ja kirpputoritoimintaa.

Bolivia 2005 - tyttöjä ja me.jpg
bottom of page